Pogoji uporabe pisarna.si

Prosimo vas, da skrbno preberete pogoje uporabe pisarna.si. Orodja, ki so na voljo v sistemu pisarna.si so skupek različne programske opreme različnih podjetij in razvijalcev strnjena na eno mesto za hitro in enostavno uporabo.

Pogoji za nakup storitev

– Storitve je možno naročiti preko spletnih poti kot so spletna stran in el. pošta
– Pri naročilu storitev morate navesti resnične podatke naročnika
– Bistvene lastnosti naročenih storitev so navedene na spletni strani https://pisarna.si
– Storitev se plačuje v naprej za določeno obdobje, ki ga izbere naročnik. Naročilo oz. podajšanje storitev je možno v naprej v časovnih intervalih 1 mesec, 3 mesece, 6 mesecev in 1 leto.
– Minimalno obdoje za zakup domene (domenkso ime napr. pisarna.si) je 1 leto in največ 5 let.
– Morebitne dodatne zahteve naročnika bodo obravnavane individualno in so dodatno plačljive

Pogoji uporabe pisarniških orodij (office orodja)

Programska oprema, ki jo imenujemo Pisarniška orodja (office orodja) in je nameščena za uporabo je Libre Office pod blagovno znamko collabora online. Celoten pravilnik uporabe teh orodij najdete na povezavi https://www.collaboraoffice.com/terms/collabora-online-mplv2/
Proizvajalec programske opreme ne nudi nobene garancije ali povrnitve poslovne škode zaradi napak na programski opremi. Kot naročnik se strinjate, da v primeru napak zaradi programske opreme ne morete terjati kot odgovrne nikogar in v celoti sprejemate, da orodja programsko opremo uporabljate na lastno odgovornost.
Pisarniška orodja Collabora Online so kompatibilna s pisarniškimi orodji podjetja Microsoft. Dokumente narejene z orodjem Collabora Online ali MS offcice je možno pregledovati in urejati s pisarniškimi orodji obeh proizvajalcev vendar ni nobenega zagotovila, da so vedno na voljo polne funkcionlanosti narejene z enim orodjem tudi v drugem.

Pogoji uporabe za spletno gostovanje in el. pošto

1. ČLEN – SPLOŠNI POGOJI

1a. Na strežniku lahko pregledujete, brišete in upravljate le s svojimi podatki. Vdor v tuje račune se
beleži in je kazniv. SSH dostop brez predhodnega dogovora ni dovoljen!
Ne odgovarjamo za izgubo podatkov na strežniku zaradi “višje sile” kot to priznava sodišče!
Vsak spletni račun je namenjen eni osebi oz. podjetju. Na enem računu ni možno gostovati več
različnih uporabnikov/podjetij brez predhodnega dogovora razen v primerih, ko je to že vključeno v
spletni račun (paket). Prav tako ni možna prodaja delov spletnega računa več uporabnikom brez
dogovora ali pisne pogodbe s “WebiCom d.o.o.”.
Strinjate se, da na strežnik ne boste nalagali vsebine ali povezav na:
– vsebino, ki je protizakonita, nasilna, obrekljiva, opolzka (v tem členu kršenje razsodi oz. določi sodni
organ RS)
– pornografska (v tem delu lahko sami odločimo, da gre za pornografsko stran)
– vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, irc robote, mailer…. (v tem
delu lahko sami odločimo ali gre za škodljive kode, programe…)
– vsakršno vsebino, ki ni v skladu z zakoni in etiko RS ali EU

1b. Strinjate se, da ne boste pošiljali pošte na naključne naslove (spam), bodisi z našega strežnika,
kot tudi od drugod z vsebino, ki se nanaša na vašo spletno stran, ki gostuje na našem strežniku oz. IP
omrežju. Strežniki za skupna spletna gostovanja imajo omejitev dovoljenega števila poslanih poštnih
sporočil do 250 poslanih sporočil na uro. Z individualnim dogovorom lahko to omejitev dvignemo do
največ 2.500 poslanih sporočil na uro. Obsežnejše poštne akcije se praviloma pošilja izven rednih
delovnih časov v nočnih urah. Strinjate se, da ne boste nameščali programov, ki uporabljajo preveč
sistemskih zmogljivosti in presegajo pravilo “pravične deljene porabe”. Takšne programe lahko
nemudoma umaknemo v izjemnih primerih pa vam lahko ukinemo uporabo naših storitev brez vračila
vplačanih denarnih sredstev. Uporabniki VPS strežnika omejitev nastavijo sami po lastni presoji.

1c. Obsežnejše MySql baze ste dolžni optimizirati. Na naših strežnikih načeloma ne dopuščamo
podatkovnih baz, ki so večje od 1 GB oz. v primeru težav zaradi velikosti baze ste bazo na naše
opozorilo dolžni optimizirati v roku 48 ur, da ne bo povzročala težav sicer lahko spletni račun
suspendiramo!

1d. Oblike video in avdio zapisa (divx,xvid,mp3…) se na naše strežnike v sklopu vašega
uporabniškega računa lahko nalagate le, če ste imetnik avtorskih pravic oz. imate za to uradno
soglasje avtorja. V primeru kršenja avtorskih pravic bo vaš spletni račun nemudoma suspendiran, ko
prejmemo uradno prijavo ali sklep sodišča.

1f. V primeru nepooblaščenega posega v vaš račun nas morate nemudoma obvestiti. Vaša dolžnost je
skrbno varovati dodeljena uporabniška imena in gesla.
Kot uporabnik naših storitev ste odgovorni za vse skripte (program/e) oz. vsebino, ki jo namestite na
svoj spletni račun! To velja tudi za skripte/programe/aplikacije, ki so nameščeni v cpanel-u. Te
skripte/programi/aplikacije so namenjeni izključno za lažje nameščanje in iz naše strani v nobenem
primeru ne spadajo v storitev za katero nudimo kakršnokoli podporo! V primeru, da se izkaže, da je
vaša skripta ali program ranljiv (ima varnostno luknjo) ste jo na našo zahtevo dolžni popraviti!
Pridržujemo si pravico, da umaknemo skripte/programe/aplikacije, ki so preverjeno ranljive in lahko
predstavljajo varnostno luknjo celotnemu strežniku. V skrajnem primeru lahko do odprave napake
blokiramo vaš spletni račun. Za prednaložene skripte in programe oz. aplikacije ne ponujamo podpore!
V primeru, da sami ne znate odpravit napake nudimo dodatno plačljivo podporo.

1g. Sami ste dolžni skrbeti, da imamo v naši bazi zabeležen vaš veljaven in delujoč kontaktni el.
naslov. Preko tega el. naslova vas obveščamo o dogajanjih v našem omrežju, spremembah cen ali
paketov in podobno. Prav tako vas preko tega el. naslova kontaktiramo za vse zadeve povezane z
našim sodelovanjem in vam po izteku zakupljenega prostora na ta el. naslov pošljemo ponudbo oz.
predračun za podaljšanje gostovanja! Vaš kontaktni elektronski poštni naslov nam posredujte na naš
el. naslov, prav tako ga vpišite v vašo kontrolno ploščo v opciji “Splošne nastavitve”/ “Vaši kontaktni
podatki”. SVETUJEMO – PREBERITE TUDI 5. ČLEN

1h. Dolžni ste nam posredovati prave naročniške podatke in vnesti prave podatke za lastnika domene
tudi v primeru, da izberete WHOIS zaščito. V primeru odkritja lažnih podatkov lahko enostransko
prekinemo sodelovanje. V tej točki se prav tako obvezujete, da boste v celoti spoštovali zakon in etiko
pri uporabi naših storitev. V kolikor niste sigurni oz. poučeni ali je neka vaša namera zakonsko
dovoljena ste se o tem dolžni samoiniciativno poučiti. Poznejših izgovorov “nisem vedel/a) oblasti ne
bodo upoštevale krivda pa je v celoti na vaši strani. Dolžni ste spoštovati zakone Republike Slovenije!

1i. Pogoje uporabe lahko spremenimo kadarkoli in smo vas o tem dolžni obvestiti. Kot uspešno
obveščen v primeru manjših sprememb se smatra objava na našem servisu za naročnike na naslovih
https://www.webicom.net/o-nas/ ter na straneh https://www.webicom.net/prijava-za-stranke in
https://www.webicom.net/podpora saj ti spletni naslovi predstavljajo glavno obliko komunikacije
med WebiCom d.o.o. in naročnikom. WebiCom d.o.o. lahko oz. mora v primerih večjih sprememb v
pogojih poslovanja za obvestilo o spremembi pogojev uporabe uporabiti še sporočanje po elektronski
pošti na naročnikov elektronski naslov ali v tiskani obliki poslani po pošti Slovenije na naslov
naročnika. V primeru, da se naročnik storitev ne strinja z novimi pogoji uporabe lahko prekine uporabo
storitev in zahteva sorazmerno vračilo vplačanih sredstev od dneva zahtevka za vračilo do dneva
prvotno plačanega časovnega obdobja. Zahtevek za vračilo na podlagi podčlena 1i, ki spada v 1.člen.
lahko naročnik poda le 14 dni po objavi spremembe pogojev poslovanja. Po tem roku naročnik ne
more zahtevati vračila sorazmernega deleža na osnovi te spremembe.

2. ČLEN – RAZPOLOŽLJIVOST STORITEV
Potrudili se bomo, da bo servis nemoteno deloval, vendar v nobenem primeru ne moremo garantirati
neprekinjeno delovanje storitev ali strežnika. V primeru hujšega nepričakovanega izpada garantiramo,
da ta ne bo daljši od 48 ur. Uporabljamo RAID diskovno polje in virtualizacijo kot tudi ostalo
najsodobnejšo tehnologijo, ki strežnikom daje visoko stabilnost in zanesljivo delovanje.
Pridržujemo si pravico, da strežnik nemudoma ugasnemo brez predhodnih obvestil v kolikor je to
nujno potrebno zaradi varnosti gostujočih računov oz. preprečitve večje gmotne škode. WebiCom
d.o.o. vam je v takšnem primeru po odpravi napak/e dolžan objasniti razloge, ki so privedli do začasne
prekinitve.
Pridržujemo si pravico do rednih servisnih posegov enkrat mesečno, ki ne smejo biti daljši od dveh ur.
Redni servisni posegi se napovejo en dan prej in se praviloma opravljajo v nočnih urah oz. med
vikendi. V času rednih servisnih posegov je lahko delovanje spletnih strani moteno ali onemogočeno.
V praksi se redni servisni posegi dejansko opravljajo enkrat letno.

2a. Sistem “pravične porabe zmogljivosti”, ki je v veljavi temelji na dejstvu, da so paketi za spletna
gostovanja locirani na strežnikih za skupna spletna gostovanja torej je na teh strežnikih zaradi
racionalizacije stroškov več strank oz. spletnih strani in aplikacij. Vsi paketi za spletno gostovanje
delujejo po tem principu. Pri paketih za spletna gostovanja se je potrebno zavedati, da lahko
spletna stran oz. aplikacija (v nadaljevanju spletno mesto) postane prevelika za tovrstno storitev.
Naročnike naprošamo, da so pozorni na porabo sistemskih sredstev spletnega mesta. Z naše strani
se bomo potrudili zagotavljati nemoteno delovanje vendar v primeru, da bi spletno mesto bremenilo
oz. porabilo preveč sistemskih zmogljivosti strežnika s čimer se upočasni delovanje celotnega
strežnika in posledično ostalih spletnih strani in aplikacij bomo primorani ukrepati z omejevanjem
delovanja takšnega spletnega mesta. Omejitve lahko pričnemo, ko spletno mesto doseže 25% porabe
vseh procesorskih zmogljivost, 2GB skupnega delovnega spomina (RAM-a) na strežniku več kot eno minuto
večkrat zaporedoma, oz. če naročnik doseže več kot 500.000 inode-ov na svojem
dodeljenem prostoru (1 datoteka ali mapa = 1 inode). V takšnih primerih se bomo potrudili za stranko najti rešitev
vendar je v večini primerov za preobremenitve kriva slaba aplikacija ali pa velikost spletnega mesta v
smislu velike aktivnosti uporabnikov na tem spletnem mestu. Lahko se zgodi, da ima spletno mesto
takšno popularnost in obisk, da že čisto samostojno na lastnem strežniku ne bi mogla delovati zato je
neupravičeno pričakovati, da bo delovalo na strežniku za skupna spletna gostovanja.
Poraba dodeljenega prostora za vse pakete, ki niso serije Unlimited je dovoljena za vse načine tudi
vaše arhive. Na zakupljen prostor lahko nalagate oz. odlagate kar želite dokler s tem ne kršite
slovenske zakonodaje in ne škodite delovanju strežnika z zlonamernimi kodami. Omejeni ste le s
prostorom, ki ga ponuja paket. Pri paketih serije Unlimited in paketih ZASTONJ pa veljajo dodatna
pravila, ki so opisana v spodnjem delu pod členoma 6. in 7. VPS strežniki imajo svoja pravila in za njih
točka 2a, 2. Člena ne velja.

2b. Varnostno arhiviranje strani in vseh vsebin na računu, ki ga izvajamo vsaj 2x tedensko je
namenjeno izključno za našo lastno uporabo v primeru nepričakovane okvare strežnika. V kolikor
boste po svoji krivdi uničili vse svoje podatke, vam sicer nudimo brezplačno obnovitev vaše
vsebine in podatkov, vendar pa v primeru večkratnih zaporednih obnavljanj zaradi vaše krivde lahko
storitev zaračunamo. Varnostni arhivi se delajo ponoči od 01:00 ure dalje in vsakič se prepiše
prejšnji varnostni arhiv tako, da na razpolago imamo vedno in samo stanje, ko se je izvajal
zadnji varnostni arhiv kar je lahko staro od nekaj ur do 72 ur. Za postgres podatkovne baze ne
delamo varnostnih arhivov in v primeru nujne obnove ne odgovarjamo za morebitno škodo zaradi naše
nezmožnosti varnostnega arhiviranja omenjenih baz!
WebiCom d.o.o. je dolžan hraniti in omogočati delovanje spletne vsebine le naročnikom, ki dejansko
gostijo na našem strežniškem sistemu. Enostranska odpoved iz vaše strani kljub temu, da vam je
preostalo še več mesecev zakupljenih storitev pomeni, da lahko vašo vsebino nemudoma izbrišemo iz
našega strežniškega sistema.

2c. Dežurstvo v primeru odpovedi našega sistema oz. nedelovanju katerekoli naše storitve imamo
organizirano vse dni v tednu kot tudi nedelje in praznike med 07:00 in 22:00 uro, napake pa lahko
prijavite izven rednega delovnega časa izključno preko sistema za podporo naročnikom na naslovu
www.webicom.net/podpora. Dežurstvo opravlja le odprave napak na strežniškem sistemu ali
internetnem omrežju ter nedelovanju kakšnega izmed storitvenih servisev. V času dežurstva ni možno
prositi za pomoč pri splošni uporabi našega sistema ali prosti za nasvete oz. opravljati kakršnekoli
administrativne zahteve. Le te lahko izven delovnega časa pošljete in bodo obdelane še isti dan v
kolikor bo to le mogoče oz. se preložijo na naslednji delovni dan. Za vse dodatne storitve, ki niso nujne
pa bi jih želeli opraviti izven delovnega časa se dogovorimo v naprej. V izjemnih primerih, ko gre za
resnično eksistenčno nujnost za vaše poslovanje vam bomo pomagali tudi izven rednega delovnega
časa vendar pa v primeru večkratnih ponavljan lahko tako storitev zaračunamo po veljavnem ceniku.

Pogoji uporabe za uporabo domenskega imena (domena)

PRAVILNIK DOMENE (9 člen pravil poslovanja podjetja Webicom d.o.o.)

9a. Stranka s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjena in da sprejema pravila
poslovanja ponudnika registracoije domen Webicom d.o.o. (v nadaljevanju samo ponudnik) kot tudi
samega registra za določeno končnico domen ter posrednikov pri katerih ponudnik registrira domene.
Odvisno od izbrane končnice domene so odvisna tudi pravila registra. Seznam vseh registrov za vse
končnice domen najdete na povezavi http://www.iana.org/domains/root/db kjer lahko preverite
pravilnik za vsako končnico domen. Webicom d.o.o. za registracijo velike večine končnic domen
uporablja posrednike/akreditirane registrarje in sicer na dan 1.1.2017 do preklica sodelujemo z:
 Akreditiran ICANN registrar WWD iz ZDA: https://www.wildwestdomains.com/
 Akreditiran ICANN registrar PDR iz Indije https://publicdomainregistry.com/
 Podejtje Webicom d.o.o. je pogodbeni (akreditirani) registrar za domene s končnico .si:

Registracija domene in prenos domene


Naročnik domene se strinja, da ponudnik za njega opravi registracijo domene preko zgoraj navedenih
akreditiranih registrarjev. Webicom d.o.o. je te registrarje izbral po svoji najboljši moči in več kot 15
letnih izkušnjah ocenil, da so primerni in cenovno najbolj ugodni akreditirani registrarji za veliko večino
končnic. S tem ponudni, v najboljši možni meri in lastnem prepričanju strankam nudi najboljšo možno
kakovost pri registraciji in upravljanju domen.
9b. Naročnik je seznanjen z dejstvom, da so pravila posameznega registra v celoti neodvisna in
ločena od morebitnih dodatnih pravil ponudnika kot tudi posrednika, ki ga ponudnik uporablja za
registracijo določene končnice domen. V vseh primerih so osnovna in najbolj pomembna pravila samih
registrov za določeno končnico domen nad katerimi ponudnik nima nobenega vpliva. Naročnik se
strinja, da bo pravila za določeno končnico domene prebral in v primeru, da realizira nakup domene se
tudi z njimi strinja. Ponudnik v svoja pravila in pravila posrednikov dodaja še pravilnike in pogoje
registrov, ki jih najdete na povezvah:  http://www.iana.org/domains/root/db  https://www.domene.hr/portal/home
 https://www.rnids.rs/en
 https://www.register.si/o-nas/  https://eurid.eu/sl/

Ponudnik kot akreditiran registra za domene s končnico .si v svoja pravila dodaja še pravila ARNES-a
oz. register.si in sicer:  https://www.register.si/domene/splosno/pogoji-in-pravila-registracij
(Splošni pogoji, Domenski spori, Izbris domene, Pravilnik o varovanju osebnih
podatkov )
9c. Imena domene potem, ko je že kupljena ni možno zamenjati tudi, če gre le za tipkarsko napako.
Naročnik lahko v takem primeru le na novo registrira domeno. Napačna domena do konca plačanega
obdobja še naprej ostane v lasti naročnika, ki pa jo lahko ali pa tudi ne naročnik uporablja. Vračilo
denarja zaradi napake v imenu domene ni možno.

9d. Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene
poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od registracije .si domene v roku 14 dni po
registraciji, vendar le, če domena v vmesnem času ni bila aktivirana, pri čemer vnos DNS strežnikov v
sistem za registracijo domen pomeni aktivacijo domene. O odstopu od registracije mora stranka
ponudnika obvestiti preko telefona in e-pošte. Ponudnik bo sprožil postopek za izbris domene, v
primeru uspešnega izbrisa pa bo vrnil vplačana sredstva za registracijo domene na osebni račun
stranke v roku 30 dni.
9e. Stranka z nakupom domene potrjuje, da je seznanjena s pravicami in z obveznostmi registranta
domene, ki jih določa ICANN
https://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits
https://www.icann.org/en/resources/registrars/consensus-policies/wdrp/faqs
9f. Od 1. januarja 2014 veljajo nova pravila za preverjanje pravilnosti podatkov o domenah. Stranka je
dolžna skrbeti za pravilnost in ažurnost podatkov o domenah, še posebej vseh kontaktnih podatkov.
Ob registraciji in prenosu domene bo registrar posrednik (ali ponudnik v imenu registrarja) zahteval
potrditev kontaktnih podatkov preko e-poštnega sporočila na el. naslov vnešen ob registraciji domene.
Če stranka podatkov ne bo potrdila v 15 dneh od dne, ko je bilo poslano e-poštno sporočilo, bo
domena začasno suspendirana. Domena bo suspendirana in nedelujoča dokler stranka ne potrdi
podatkov. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi jo stranka utrpela zaradi izklopa
domene.
9g. Naročnik domene se strinja, da v primeru registracije domene in usmeritve domene na DNS
strežnike ponudnika lahko ponudnik začasno objavi svojo reklamo, ki ne sme škodovati naročniku ali
biti v navzkrižju interesa z naročnikom za čas dokler naročnik ne vnese svoje lastne vsebine.
9h. Naročnik soglaša, da v nobenem primeru ne more in ne bo smatral ponudnika kot odškodninsko in
kazensko odgovornega ali terjal ponudika za odškodnino v primeru nedelovanja domene bodisi zaradi
nezmožnosti uporabo po krivdi naročnika ali tehničnih zapletov registra, posrednika ali ponudnika.
9i. Prenos domene na drugega registrarja brez omejitev je možna le v primeru, da imate do nas
poravnane vse finančne obveznosti. Domeno (domensko ime, primer:webicom.si), ki ste jo pri nas
plačali po akcijski ceni, ki je enaka ali nižja od 10 EUR z že vključenim DDV, kar velja za novo
registrirane domene ali pa prenos domene od drugega registrarja k nam ter podaljšanje po akcijski
ceni enaki ali nižji od 10 EUR ne morete preseliti in prekiniti naročniško razmerje oz. zamenjati
ponudnika (registrarja) dokler domeno vsaj enkrat ne podaljšate pri nas po redni ceni za podaljšanje
domene iz našega cenika. V praksi to pomeni, da morate predčasno plačati podaljšanje domene, če jo
želite prenesti k novemu registrarju pri nas pa prekiniti naročniško razmerje ali pa morate počakati še
1 mesec po preteku domene, da ta ponovno postane prosta in jo na novo registrirate pri novem
registrarju v kolikor je pri nas ne želite podaljšati.
OPOMBA: Čakanje, da domena postane prosta je tudi nevarnost, da domeno nekdo uspšeno
registrira pred vami in jo lahko izgubite!

Pogoji uporabe za hrambo podatkov na strežniku

Proin porttitor velit erat, vel hendrerit erat eleifend vitae. Sed bibendum sit amet enim nec ultricies. In id suscipit lacus, id tristique orci. In id tortor ut urna luctus lacinia in ut nisl. Nulla tempus, metus rutrum eleifend placerat, leo dolor tempus lorem, a tristique sem lacus eu dui. Maecenas varius id nunc nec rutrum. Quisque nec mi nisl. Phasellus euismod mi tellus, a dapibus mi commodo vel. Nulla dapibus vitae ipsum eu bibendum. Nulla nec metus finibus, maximus lacus et, aliquam enim. Donec feugiat porttitor scelerisque.